Klachtenafwikkeling
Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met de therapeut van Praktijk Organ Balance, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. U kunt bij klachten terecht bij de beroepsvereniging van uw therapeut. U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde/vermiste eigendommen. Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen. Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 52,50. Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan uw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Disclaimer
Informatie over voeding en voedingssupplementen zoals aangereikt door Praktijk Organ Balance zijn niet bedoeld om welke ziekte dan ook te behandelen, diagnosticeren, voorkomen of genezen. Tijdens het geven van borstvoeding of tijdens de zwangerschap dient altijd eerst een arts geraadpleegd te worden alvorens er gestart wordt met de inname van voedingssupplementen die vallen onder het besluit van de warenwet. Cliënten en bezoekers van deze website of van Praktijk Organ Balance zijn zelf verantwoordelijk voor het eigen handelen buiten de praktijk om. Mochten er klachten zijn ontstaan tijdens een behandeling en bezoek aan de praktijk dan kunnen cliënten rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding vanuit het S.C.A.G. Bij onvrede van cliënten die niet met de behandelaar zelf opgelost kunnen worden, kan er door de cliënt een klacht ingediend worden volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) waarmee de kwaliteit van zorg gewaarborgd is.