vier referentiekaders

  • Harmoniseren door belangrijke interacties van orgaannetwerken opnieuw in balans te brengen.
  • Versterken door de functie van individuele orgaannetwerken te verbeteren.
  • Reguleren door de kwantiteit, kwaliteit en distributie van lichaamsbestanddelen aan te passen.
  • Verdrijven door pathologische aandoeningen op te schonen en obstructies van qi, vocht of bloed te verwijderen.