De betekenis van ‘qi’

Qi is onze vitale energie of levenskracht en net als yin en yang hebben bloed en qi een nauwe relatie met elkaar. Bloed is drager van qi en qi stuwt het bloed voort. Zij zijn wederzijds van elkaar afhankelijk voor hun functioneren. Qi is continu onderhevig aan verandering. Het kan als het ware condenseren tot vaste vormen en desintegreren/oplossen in subtiele vormen van energie. Qi zorgt er enerzijds voor dat organen in ons lichaam correct functioneren en anderzijds dat het lichaam beschermd wordt tegen externe invloeden die schadelijk kunnen zijn. In de acupunctuurpunten (punten op de meridianen) verzamelt qi zich en van daaruit kan de qi o.a. bij een Shiatsubehandeling beïnvloedt worden.