Holisme in de Chinese geneeskunde

Holisme is afgeleid van het Griekse ‘holos’, dat ‘het geheel’ betekent en de onderlinge samenhang en samenwerking van verschijnselen weergeeft.

Het lichaam en de natuurlijke omgeving als eenheid

Dit betekent dat een menselijk lichaam en de natuurlijke omgeving als geheel samenwerken. In zijn normale toestand kan het lichaam zich aanpassen aan veranderingen in de natuurlijke omgeving. Een ziekte kan optreden als de regulerende functie van het lichaam minder goed verloopt of als er een ongewone verandering ontstaat in de natuurlijke omstandigheden.

Lichaam en geest als eenheid

Dit betekent dat innerlijke processen van invloed zijn op het lichaam en vice versa. In de westerse geneeskunde en psychologie bestaat een scheiding van lichaam, psyche en geest, maar deze scheiding bestaat niet in de Traditionele Chinese Geneeskunde. Zo is bijvoorbeeld elk intern orgaan verantwoordelijk voor een specifieke emotie en omgekeerd werkt elke emotie in op een specifiek intern orgaan.

Het interne en externe lichaam als eenheid

Dit betekent dat lokale, fysiologische veranderingen het hele lichaam kunnen beïnvloeden; omgekeerd kunnen algemene veranderingen in een bepaald deel van het lichaam worden gelokaliseerd. Binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt het meridianensysteem beschouwd als de verbindende factor van het interne en externe lichaam in zowel gezonde als pathologische toestanden. Veranderingen in de inwendige organen, qi of bloed die in het binnenste van het lichaam plaatsvinden, kunnen aan de buitenkant zichtbaar worden via de conditie van gelaatskleur, pols(slag) en tong.