vier referentiekaders

  • Harmoniseren door belangrijke interacties van orgaannetwerken opnieuw in balans te brengen.
  • Versterken door de functie van individuele orgaannetwerken te verbeteren.
  • Reguleren door de kwantiteit, kwaliteit en distributie van lichaamsbestanddelen aan te passen.
  • Verdrijven door pathologische aandoeningen op te schonen en obstructies van qi, vocht of bloed te verwijderen.

spiertrekkingen

spiertrekkingen (fasciculaties) komen tot uiting in het onwillekeurig samentrekken van spiertjes (zoals bijvoorbeeld een trillend ooglid).

Orgaannetwerk