deviatie

Als iets een afwijkende stand/positie aanneemt.