hooibroei

Broei ontstaat door een natuurlijke opwarming van stevig samengepakt hooi. De stijgende temperatuur kan leiden tot zelfontbranding van het hooi.