leegtes

Waar er te weinig energie is (hypo- versus hyper-). Als leegte voor iemand waarneembaar is dan kan dit tot uiting komen in de vorm van: gevoelloosheid, alsof het verdoofd is, eventueel koud, eerder zacht dan hard, zwak en/of letterlijk het gevoel dat het op een bepaalde plek leeg is. Een leegte of volte in organen is bijvoorbeeld te herkennen aan een grote behoefte of juiste grote afkeer van een bepaalde smaak. Iemand met een leegte in de lever kan een overmatige behoefte hebben aan zuur.