Lever-Bloedsdeficiëntie

Het bloed kan deficiënt(= een tekort) worden. Vrouwen zijn in dit opzicht gevoelig voor het ontwikkelen van dit patroon vanwege de kwetsbaarheid die ontstaat door het maandelijks verlies van bloed tijdens de menstruatie en na bloedverlies bij bevallingen.