Long-qi

Bij minder sterke Long-qi is er sprake van meerdere of alle van de volgende kenmerken: een bleek gelaat, kortademigheid, spontaan zweten, verminderde eetlust, vermoeidheid/lusteloosheid, weerzin om te spreken en een zwakke stem.