urineretentie

Het onvermogen om de blaas volledig of gedeeltelijk te legen met mogelijk nog aanvullende klachten:

een zwakke urinestraal die herhaaldelijk stopt
even moeten wachten voordat de urinestroom op gang komt
grotere druk op de buik
moeten persen om te kunnen plassen
verlies van kleine hoeveelheden urine gedurende de dag