volte-patroon

Hierbij is er sprake van een ‘teveel’ in het lichaam. Voorbeelden zijn: qi-stagnatie, bloedstagnatie, vochtophoping en slijmobstructies. De soort klachten maken duidelijk welk patroon aanwezig is en kenmerken kunnen daarbij bestaan uit: een luide ademhaling, prikkelbaarheid, een heldere stem, een opgezette borst en/of buik, constipatie en pijnlijk of bemoeilijkt plassen. Als onderdeel van een tongdiagnose en polsdiagnose is dit patroon bijvoorbeeld te herkennen aan een dik en plakkerig tongbeslag en een krachtige pulsatie van de polsslagaders.