zàng-fǔd

Het concept van de zàng-fǔ (organen) is in China zowel uit anatomische overwegingen ontstaan als uit de behoefte om de lichaamsfuncties te beschrijven en te systematiseren. De Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) gebruikt hierbij de namen van de organen om een patroon van gerelateerde fysieke en psychische problemen te illustreren. Wanneer bijvoorbeeld gesproken wordt over de lever, gaat het in het algemeen over het ‘hepatisch systeem’ vanuit een traditioneel Chinees perspectief. Dit systeem omvat de fysieke lever, de levermeridiaan, levergerelateerde gezondheidskwesties/patronen en leverziekten. Het begrip ‘lever’ heeft als zodanig een bredere betekenis en toepassing en hetzelfde geldt voor de andere organen (hart, nier, long etc). Dit verschil over het begrip ‘orgaan’ wordt doorgaans benadrukt door de namen van de organen met een hoofdletter te noteren of te spreken van een orgaansysteem óf Orgaannetwerk.